درخواست تشکیل پرونده تابعیت برای صدور شناسنامه برای فرزند مادر ایرانی
زیر ۱۸ سال

اینجانت با مشخصات هویتی زیر:

به استناد "قانون تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۰۲\۰۷\۱۳۹۸" و آیین نامه آن درخواست اعطای تابعیت ایرانی و صدور شناسنامه برایی فرزندم با مشخصات زیر را دارم

آدرس:

به عنوان مثال : 09123456789
به عنوان مثال : 09123456789
شماره تلفن ثابت به همراه پیش شماره استان
کد امنیتی را وارد کنید:
 
Captcha