1399/03/20
تارظطزرت

فیلم/اقدامات صورت گرفته جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا برای اتباع و مهاجرین خارجیطبب

برخی از اقدامات و خدمات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به اتباع افغانستانی برای مهار و کنترل شیوع بیماری کرونا

ویدیو


شناسه خبر : 2270
امتیاز شما برای این خبر:

مهم ترین عناوین