1399/11/06

برگزاری نشست مشترک مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با سفیر کشور افغانستان در تهران مورخ 6 بهمن ماه 99

برگزاری نشست مشترک مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با سفیر  کشور افغانستان در تهران مورخ 6 بهمن ماه 99

شناسه خبر : 2298
امتیاز شما برای این خبر:

مهم ترین عناوین