1399/11/06

برگزاری نشست مشترک مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با سفیر کشور افغانستان در تهران

نشست مشترک مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با سفیر کشور افغانستان در تهران، در روز دوشنبه مورخ 6/11/99 به منظور بررسی عملکرد گروه تثبیت هویت، صدور تذکره الکترونیک و گذرنامه های خانواری برگزار شد.

نشست مشترک مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با سفیر  کشور افغانستان در تهران، در روز دوشنبه مورخ 6/11/99  به منظور بررسی عملکرد گروه تثبیت هویت، صدور تذکره الکترونیک و گذرنامه های خانواری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور در این نشست که با حضور دکتر مهدی محمودی و معاونین مربوطه، دکتر حمیدرضا گودرزی معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران، منصور حاجی مدیرکل اتباع استانداری تهران و عبدالغفور لیوال  سفیر کشور افغانستان بهمراه تیم تثبیت هویت و معاونین و کارشناسان مربوطه در ایران در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برگزار گردید.
در این نشست عملکرد 6 ماهه تثبیت هویت، صدورتذکره الکترونیکی به گروه گذرنامه های خانواری و همچنین مسائل و مشکلات اتباع و مهاجرین افغانستانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دکتر محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ضمن اشاره بر اهمیت و ضرورت تثبیت هویت اتباع افغانی در کشور، به منظور سیاست گذاری و مدیریت مناسب اتباع افغانی نسبت به تسریع طرف افغانی بر انجام پروژه مذکور در یک بازه زمانی مشخص تاکید نمودند.
عبدالغفور لیوال سفیر کشور افغانستان نیز ضمن قدردانی از خدمات جمهوری اسلامی ایران به اتباع افغانستانی اظهار داشتند؛ نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز به منظور تسریع در انجام پروژه تثبیت هویت، صدور تذکره الکترونیک و گذرنامه های خانواری تامین شده است و به زودی در مناطقی که کشور جمهوری اسلامی ایران تایید نمایند مستقر خواهند شد. همچنین طبق برنامه ریزی به عمل آمده روزانه حدود شش هزار نفر تثبیت هویت شان در سیستم ثبت می شود.
در پایان دکترمحمودی تاکید نمود؛ مسائل بهداشتی بویژه دستورالعمل های بهداشتی و مراقبتی در اجرای طرح ها باید به صورت جدی رعایت شود.

گالری تصاویر


شناسه خبر : 2297
امتیاز شما برای این خبر:

مهم ترین عناوین