1399/12/27

آغاز مرحله هفتم طرح بیمه سلامت پناهندگان

به گزارش پایگاه روابط عمومی و اطلاع رسانی مرحله هفتم طرح بیمه سلامت برای پناهندگان دارای کارت آمایش آغاز شده است. مطابق مراحل قبل تمامی پناهندگان آسیب پذیر دارای کارت آمایش می توانند به نزدیک ترین دفتر پیشخوان دولت ( سراسرکشور) مراجعه و به صورت رایگان در این طرح ثبت نام نموده و تحت پوشش یک ساله طرح بیمه سلامت قرار بگیرند. مطابق مراحل قبل پناهندگان غیر آسیب پذیر نیز می توانند به دفاتر پیشخوان دولت(سراسر کشور) مراجعه نموده و با پرداخت سرانه مصوب در این طرح ثبت نام نمایند، پوشش بیمه این اقشار به مدت 12 ماه از تاریخ ثبت نام معتبر خواهد بود.
 

شناسه خبر : 2316
امتیاز شما برای این خبر:

مهم ترین عناوین