اخبار اختصاصی

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در پیامی وقوع انفجار تروریستی در کابل و شهادت و مجروحیت ده‌ها تن از دانش‌آموزان دختر را به دولت و ملت افغانستان تسلیت گفت.
پیام تسلیت مدیرکل امور اتباع در پی شهادت دختران دانش‌آموز در افغانستان

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در پیامی وقوع انفجار تروریستی در کابل و شهادت و مجروحیت ده‌ها تن از دانش‌آموزان دختر را به دولت و ملت افغانستان تسلیت گفت.

پیام تسلیت مدیرکل امور اتباع در پی شهادت دختران دانش‌آموز در افغانستان

1400/02/20
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور:
نگرانی از کاهش میزان بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان/ ضرورت واکسیناسیون فوری پناهندگان
جلسه مجازی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با مدیرمنطقه ای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آسیا و اقیانوسی

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور: نگرانی از کاهش میزان بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان/ ضرورت واکسیناسیون فوری پناهندگان

1400/02/20