اخبار اختصاصی

سخنرانی دکتر محمودی دستیار وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بعنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران بصورت مجازی در هفتاد و دومین اجلاس کمیته اجرایی سالانه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ژنو
هفتاد و دومین اجلاس کمیته اجرایی سالانه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ژنو

سخنرانی دکتر محمودی دستیار وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بعنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران بصورت مجازی در هفتاد و دومین اجلاس کمیته اجرایی سالانه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ژنو

1400/07/13