اخبار اختصاصی

دکتر محمودی در دیدار با رئیس دفتر اداره کل امور بشردوستانه اتحادیه اروپا (اکو): سازمانهای بین المللی در حمایت از پناهندگان مسئولیت پذیر باشند

دکتر محمودی در دیدار با رئیس دفتر اداره کل امور بشردوستانه اتحادیه اروپا (اکو): سازمانهای بین المللی در حمایت از پناهندگان مسئولیت پذیر باشند

دستیار وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در دیدار با رئیس دفتر اداره کل امور بشردوستانه اتحادیه اروپا (اکو) درخصوص تحولات اخیر کشور...

1400/08/23