اخبار اختصاصی

دیدار مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی با رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان/ بررسی عملکرد گروه تثبیت هویت، صدور تذکره الکترونیک

دیدار مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی با رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان/ بررسی عملکرد گروه تثبیت هویت، صدور تذکره الکترونیک

نشست مشترک مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان، سفیر کشور افغانستان و هیات همراه، به منظور بررسی...

1400/04/16
بازدید دکتر محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، اردوگاه سلیمانخانی و مرکز تثبیت هویت .

بازدید دکتر محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، اردوگاه سلیمانخانی و مرکز تثبیت هویت .

محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، اردوگاه سلیمانخانی و مرکز تثبیت هویت بازدید کرد.

1400/04/15