اخبار اختصاصی

برگزاری هفتمین نشست کمیته چهارجانبه راهبری 
راه حلهای راهبردی برای پناهندگان افغانستانی برای حمایت از بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد پایدار و کمک به کشورهای میزبان
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی اعلام کرد؛

برگزاری هفتمین نشست کمیته چهارجانبه راهبری  راه حلهای راهبردی برای پناهندگان افغانستانی برای حمایت از بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد پایدار و کمک به کشورهای میزبان

محمودی از برگزاری هفتمین نشست کمیته چهارجانبه راهبری راه حلهای راهبردی برای پناهندگان افغانستانی در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور خبر داد.

1399/07/10
در سال جدید تعداد اتباع خارجی دریافت کننده برگه حمایت تحصیلی 4 و نیم درصد افزایش یافته است/ مهاجران افغان نگران ثبت نام فرزندان خود نباشند
روشنگری و پاسخگوئی| پاسخ وزارت کشور به انتقاد و ادعای خلاف واقع در موضوع ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی

در سال جدید تعداد اتباع خارجی دریافت کننده برگه حمایت تحصیلی 4 و نیم درصد افزایش یافته است/ مهاجران افغان نگران ثبت نام فرزندان خود نباشند

در توضیحات وزارت کشور در خصوص ادعای روزنامه اعتماد، ضمن توصيه به رعايت اصول حرفه اي و وفاداری به رسالت روزنامه نگاری در همه موارد بخصوص در تدوین و انتشار...

1399/07/07
وزارت كشور: درهاي مدارس همچنان به روي مهاجران افغانستانی باز است
روشنگری و پاسخگوئی| پاسخ وزارت کشور به گزارش انتقادی یک پایگاه خبری با موضوع شرایط ثبت نام فرزندان اتباع خارجی

وزارت كشور: درهاي مدارس همچنان به روي مهاجران افغانستانی باز است

وزارت کشور: در سال های اخیر، تعداد فرزندان اتباع خارجی از جمله برادران و خواهران افغانستانی ثبت نام شده در مدارس کشور مستمراً رشد داشته است و در سال تحصیلی...

1399/07/07